นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด ให้ความสำคัญต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลส่วนบุคล มิให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ www.civicagrotech.com ขึ้น หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ที่  admin_it@civicagrotech.com  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอประเมินราคาการผลิต  หรือลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.civicagrotech.com โดยข้อมูลที่บริษัทรวบรวมไว้ มีดังนี้ ชื่อ – นามสกุล  ที่อยู่  E-mail  เบอร์โทรศัพท์ ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามบริษัท 

อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะบันทึกข้อมูลด้านเทคนิคโดยอัตโนมัติ เช่นหมายเลข IP Address วันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลสินค้าที่ท่านค้นหาในเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่ท่านอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้า บริการ และราคาประเมินสำหรับสินค้าที่ท่านต้องการตามคำร้องขอ 
  3. เพื่อใช้ในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล หรือองค์กรใด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยินยอมจากท่าน หรือในกรณีเปิดเผยต่อหน่วยงานทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดและหน่วยงานดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฏหมาย  รวมถึงในกรณีผู้พัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ต้องยอมรับและปฏิบัตตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับเช่นเดียวกัน 

การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปฏิบัติตามกฏระเบียบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต  

ติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอเเนะ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อติดต่อเราได้ที่  admin_it@civicagrotech.com   

Shopping Cart0

Cart