FAQs

FAQs

A: แสงประดิษฐ์ LEDs จะมี Spectrum ที่พืชต้องการใช้ในการสังเคราะห์แสงโดยเฉพาะ และผู้ปลูกสามารถควบคุมแสงให้เหมาะสมกับพืชได้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่แสงจากพระอาทิตย์จะมี Spectrum ที่พืชต้องการและไม่ต้องการในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของภูมิอากาศที่ทำให้ไม่สามารถปล่อยแสงออกมาได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

A: PFAL หรือที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า Plant Factory With Artificial Lighting คือการปลูกพืชในระปิด ด้วยแสงประดิษฐ์ LEDs เป็นระบบที่สามารถควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชด้านต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทั้งปริมาณความเข้มแสงที่พืชต้องการ การให้น้ำ การเติมสารอาหาร รวมไปถึงค่าความชื้น ฯลฯ

A: การปลูกพืชในระบบปิดไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังไม่มีข้อจำกัดในด้านของฤดูกาลหรือปัจจัยทางธรรมชาติ จึงสามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

มากไปกว่านั้น ยังไม่ต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากเป็นระบบปิดแบบ Indoor ที่จำกัดการเข้าถึงของแมลงและศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

อีกทั้งการปลูกแบบ PFAL ไม่เพียงแต่จะปลูกในแนวราบได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปลูกในลักษณะแนวตั้ง หรือที่เรียกว่า Vertical Farm ได้เช่นกัน ทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มากในแต่ละรอบปลูกอีกด้วย

A: เราให้บริการเกี่ยวกับงานระบบปลูกอย่างครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ การออกแบบและติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขาย อีกทั้งเรายังจำหน่ายไฟปลูกพืชและอุปกรณ์เสริมไฟปลูกพืชทุกรูปแบบ
A: ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ Civic AgroTech ผลิตด้วยฝีมือคนไทย ผ่านการค้นคว้าและวิจัยโดยทีมวิศกรชาวไทย ผลิตในประเทศไทย ภายใต้โรงงานที่มีเครื่องมืออันทันสมัยของเราเอง
A: โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารฝ่ายผลิต พร้อมด้วยอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ LEDs โดยเฉพาะ

A: โรงงานของ Civic AgroTech ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองผลิตในประเทศไทย หรือ MiT

A: เรามีการรับประกัน หลอด LEDs สูงสุด 3 ปี และรับประกัน Driver สูงสุด 5 ปี

A: เราจริงจัง และมีความชำนาญด้าน LEDs มายาวนานกว่า 31 ปี อีกทั้งก่อนการส่งมอบทุกๆ ผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภค ยังมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากทีม QA Engineer เสมือนใช้งานจริงในทุกครั้ง  มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอน

Shopping Cart0

Cart