Civic AgroTech ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีแสงประดิษฐ์ LEDs

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีแสงประดิษฐ์ LEDs

Civic AgroTech ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีแสงประดิษฐ์ LEDs

Civic AgroTech ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีแสงประดิษฐ์ LEDs แก่คณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชาการผลิตพืช สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร

Civic AgroTech ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีแสงประดิษฐ์ LEDs แก่ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชาการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร (Non-degree) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาครับ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ เราได้พาทุกท่านเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยการปลูกพืช Canteen รวมถึงชมขั้นตอนการผลิตพืชที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการจัดการและประเมินคุณภาพของผลผลิตทุกขั้นตอน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ที่เราได้ส่งมอบในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนไม่มากก็น้อย และหากสถาบันการศึกษาใดที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาดูงานกับ Civic AgroTech แบบนี้ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เรายินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างเต็มความสามารถครับ Cr. ขอบคุณภาพสวยๆ จากคณะศึกษาดูงานมา ณ โอกาสนี้ครับ

Shopping Cart0

Cart