ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ LEDs ของ Civic AgroTech

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ LEDs ของ Civic AgroTech

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ แอล อี ดี LEDs ของ Civic Agrotech 

 

จากการเริ่มต้นศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้านเทคโนโลยีแสงแอลอีดีมาอย่างยาวนาน โดยการปลูกพืชในระบบ Plant Factory with Artificial Light  ภายใต้ความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการส่งมอบนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด 

 

วันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของการผนึกกำลัง  ในการร่วมมือกันทำงานวิจัย ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. (ผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย) บริษัท Civic Agrotech  และ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  ที่จะร่วมมือกันวิจัยโครงการสำคัญ ในหัวข้อ  “นวัตกรรมการผลิตผักกินใบโภชนาการสูงด้วย เทคโนโลยีแสงแอลอีดี” เพื่อจุดประสงค์ของการพัฒนาให้

 “ผัก” กลายเป็น “ยา”  ได้อย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้ครับ 

Shopping Cart0

Cart