ประมวลภาพความประทับใจ จากการศึกษาดูงานของอาจารย์และนิสิต จากหลักสูตรเกษตรแม่นยำ 

ประมวลภาพความประทับใจ จากการศึกษาดูงานของอาจารย์และนิสิต จากหลักสูตรเกษตรแม่นยำ 

ประมวลภาพความประทับใจ จากการศึกษาดูงานของอาจารย์และนิสิต จากหลักสูตรเกษตรแม่นยำ คณะเกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงงาน Civic AgroTech  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาครับ 

ทาง Civic AgroTech รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พาทุกท่านเข้าชมห้องปฏิบัติการวิจัยการปลูกพืช PFAL ห้อง Canteen  รวมไปถึงโรงงานผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ LEDs เพื่อการเกษตรของเรา 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งมอบองค์ความรู้นวัตกรรมทางการเกษตร และพร้อมที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่ที่สนใจอย่างเต็มที่ครับ 

Shopping Cart0

Cart